Aktuality z oblasti MaR:

18. září 2017

Systém centrálních odečtů Metra CRS 40

Po důkladném testování, a zejména na základě výborných zkušeností z několika úspěšně realizovaných instalací, nabízíme našim zákazníkům Systém centrálních odečtů Metra CRS 40, který slouží k bezkontaktnímu odečtu dat vysílaných rádiovými indikátory topných nákladů Metra E-ITN 30 a rádiovými moduly pro vodoměry Metra E-RM 30. Tento Systém automatizovaně, tj.  bez zásahu uživatele, neustále sbírá data z jednotlivých měřičů prostřednictvím rádiové sítě, tedy bez nutnosti vstupu do bytů či objektů. Naměřené hodnoty Sytém uchovává ve své databázi, a to až po dobu 13 měsíců.  Odečtená data jsou distribuována Odečty indikatorů topných nákladů a rádiových vodoměrů probíhají tak, aby byla zajištěna data s denní periodicitou. Uživatel se do systému přihlašuje ze svého osobního počitače nebo mobilního zařízení prostřednictvím šifrovaného spojení přes jednoduché webové grafické rozhraní. K automatickému přenosu dat z odečtové sítě může být také využit e-mail. Díky instalaci systému centrálních odečtů mohou spotřebitelé mít informace o spotřebě tepla a vody každý den v roce.  Navíc jakoukoliv chybu nebo i případné ovlivnění měřidel může správce velice rychle odhalit a sjednat bezodkladně efektivní nápravu. Díky tomu dojde i ke snížení množství ovlivnění – obyvatelé rychle zjistí, že jejich neoprávněné zásahy jsou promptně zjištěny a nepřináší jim žádný užitek, pouze nutnost uhradit náklady na uvedení poškozených indikátorů a vodoměrů do bezvadného stavu.

Více informací o produktu zde.

_________________________________________________________________________________

Koncept FAST s.r.o.,  ZAKLÁDAJÍCÍ ČLEN ASOCIACE ROZÚČTOVATELŮ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU, realizuje svoji obchodní politiku formou tzv. programu trvalého zlepšování, který zaměřuje výhradně do činností vedoucích ke zvyšování kvality výrobků a služeb při současné tvorbě přijatelných cen výrobků a služeb.

Spokojenými zákazníky jsou např.:

  • Město Habartov, Náměstí Přátelství 112, 357 09 HABARTOV
  • Městský úřad Mělník, náměstí Míru 1, 276 01 MĚLNÍK
  • SVJ Studentská 2472, 276 01 MĚLNÍK
  • Městská správa domů, s.r.o., Náměstí Svobody 8, 385 01 VIMPERK
  • SBD Cheb, Americká 132/22, 350 02 CHEB
  • SVJ Koželužská 1517-20, 432 01 KADAŇ