Systém centrálních odečtů

Metra CRS 40

Systém centrálních odečtů CRS 40 slouží k bezkontaktnímu v odstatě nepřetržitému odečtu dat vysílaných rádiovými indikátory topných nákladů E-ITN 30 a rádiovými moduly pro vodoměry E‑RM 30. Systém je bezdrátový, a s výjimkou napájení z elektrické sítě 230 V (a případného připojení k Internetu) nevyžaduje při instalaci montáž žádných kabelů.

 

Topologie systému

Odečtová síť se skládá z jedné řídicí jednotky B a několika sběrných jednotek A. Tyto jednotky jsou při instalaci automaticky nakonfigurovány do bezdrátové sítě s hvězdicovou typologií. Každá sběrná jednotka A má přímý rádiový kontakt s řídicí jednotkou B. Ta řídí komunikaci v celé odečtové síti, získaná data z jednotlivých měřičů nepřetržitě ukládá a zpracovává. Získaná data jsou uchovávána v paměti zařízení až 13 měsíců. Řídicí jednotka může být také s výhodou připojena do sítě Internet (Ethernet, volitelně Wi-Fi nebo GSM). V tom případě je možné k uloženým informacím přistupovat z běžného webového prohlížeče, případně si nechat zasílat každodenně výsledky odečtů a případná hlášení o chybách.

 

Výhody systému

Vzhledem k poměrovému způsobu rozúčtování topných nákladů nebo spotřeby vody jsou vždy hlavním problémem při zpracování neúplná data. To může být způsobeno ovlivněním měřiče, jeho úmyslným poškozením nebo i poruchou. Komplikací jsou také změny cen energií nebo vody v průběhu roku. Další problémy mohou přinést stěhování, při kterých zapomenou obyvatelé zaznamenat spotřebu.

Z těchto důvodů je nutné provádět časově náročné meziodečty nebo dopočítávat spotřebu, aby bylo možné stanovit hodnoty ke konkrétnímu datu. Tak se rozúčtovatel vystavuje zbytečnému riziku reklamací a konfliktů s uživateli bytů.

Díky instalaci systému centrálních odečtů můžete mít informace o spotřebě tepla a vody každý den v roce. Jakoukoliv chybu nebo ovlivnění lze navíc velice rychle odhalit a sjednat rychlou a efektivní nápravu. Díky tomu dojde i ke snížení množství ovlivnění – obyvatelé rychle zjistí, že jejich neoprávněné zásahy do měříchc zařízení jsou rychle zjištěny a nepřináší jim žádný užitek, pouze nutnost uhradit náklady na uvedení poškozených indikátorů a vodoměrů do bezvadného stavu.

Naši zákazníci (spotřebitelé, družstva a sdružení vlastníků jednotek) tak díky velkému množství aktuálních dat mají přístup nejen k dodatečným statistikám, ale i k informacím o jejich spotřebě v tom kterém období. Tak se dá mnoho problémů spojených např. s nadměrnou spotřebou některých obyvatel řešit již v průběhu zúčtovacího období. 

 

Soubory ke stažení:

katalogový list CRS 40