Koncept FAST s.r.o., jako odborná specializovaná společnost realizuje vlastní komplexní systém regulace spotřeby tepla v rozsahu:

  • posouzení stávajícího stavu regulace,
  • zpracování technicko-ekonomické rozvahy,
  • zaměření objektu a zpracování zjednodušené projektové dokumentace,
  • dodávka a montáž termostatických ventilů, automatických regulátorů diferenčního tlaku na patách stoupacích potrubí a vstupech do objektů,
  • základní hydraulická regulace (nastavení) systému vytápění objektu,
  • záruční a pozáruční servis celého systému regulace.

Komplexní systém regulace člení na regulaci:

  • individuální – na otopných tělesech bytové nebo nebytové jednotky,
  • lokální – jednotlivých větví systému vytápění objektu (stoupacích potrubí),
  • centrální – na vstupech do objektů.

INDIVIDUÁLNÍ REGULACE NA OTOPNÝCH TĚLESECH BYTOVÉ NEBO NEBYTOVÉ JEDNOTKY:

Individuální regulace je realizována jako automatická prostřednictvím termostických radiátorových ventilů (TRV) instalovaných na jednotlivých otopných tělesech.
Přednastavení průtočného množství se provádí omezením zdvihu na ventilové vložce nebo plynulým omezením průtoku pomocí přednastavitelné kuželky.
Vlastní regulaci zajišťuje termostatická hlavice s paroplynovou nebo kapalinovou náplní. Funkce termostatu spočívá v jeho samočinné reakci na změnu prostorové teploty. Zavírání nebo otevírání ventilu provádí i v období nepřítomnosti vlastníka nebo nájemce bytu či nebytového prostoru.

Instalovány mohou být TRV DANFOSS, HONEYWELL nebo SIEMENS.

TRV DANFOSS – typ RA-N odpovídají stavebním délkám běžně používaných ventilů v ČR jsou vybaveny termostatickými regulačními hlavicemi typ RA 2510 (paroplynová náplň) nebo RAE 5024 (kapalinová náplň).
Přednastavení průtočného množství je provedeno plynulým omezením průtoku pomocí přednastavitelné kuželky. Vlastní regulaci zajišťuje termostatická hlavice s paroplynovou nebo kapalinovou náplní.
Pro zajištění vyšších úspor spotřebované tepelné energie jsou instalovány do bytových jednotek „Programovatelné termostatické hlavice“ typ RA-PLUS nebo RA/K-PLUS.
Termostatické hlavice RA-PLUS a RA/K-PLUS jsou programovatelné s možností individuálního naprogramování doby vytápění prostřednictvím snímatelného elektronického boxu s jednoduchou obsluhou.
Elektronický ovládací box je napájen dvěmi bateriemi (2 x 1,5 V) s životností cca 4 roky, kterou si po jejich uplynutí snadno vymění vlystník nebo uživatel bytové jednotky sám.

TRV HONEYWELL – typ DFV (přímý), EFV (rohový) odpovídají stavebním délkám běžně používaných ventilů v ČR jsou vybavené termostatickými regulačními hlavicemi typ Thera-3 s kapalinovou náplní.
Přednastavení průtočného množství je provedeno plynulým omezením průtoku pomocí přednastavitelné kuželky. Vlastní regulaci zajišťuje termostatická hlavice s kapalinovou náplní.

TRV SIEMENS – typ VD nebo kombiventil typ VPD (přímý), VPE (rohový) odpovídají stavebním délkám běžně používaných ventilů v ČR jsou vybavené termostatickými regulačními hlavicemi typ RT 56.15 s kapalinovou náplní.
Přednastavení průtočného množství je provedeno omezením zdvihu na ventilové vložce. Vlastní regulaci zajišťuje termostatická hlavice s kapalinovou náplní.
Kombiventil obsahuje klasický regulační ventil k omezení průtočného množství topné vody a zároveň regulátor tlaku pro jeho automatické vyrovnání.
S dodávkou kombiventilu je současně instalováno těsnění zpětného potrubí u příslušného otopného tělesa.

LOKÁLNÍ REGULACE JEDNOTLIVÝCH VĚTVÍ SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ OBJEKTU (STOUPACÍCH POTRUBÍ):

Lokální regulace je realizována jako automatická nebo ruční prostřednictvím regulátorů diferenčního tlaku nebo ručních regulačních ventilů instalovaných na jednotlivých větvích topného zařízení objektu (patách stoupacích potrubí).
Hydraulické vyvážení je provedeno pomocí regulátorů diferenčního tlaku nebo omezením průtokového množství topného média.
Regulace diferenčního tlaku pomocí automatických regulátorů větví slouží k zamezení růstu diferenčního tlaku během provozu s nízkou zátěží.
Automatické regulátory diferenčního tlaku zajišťují konstantní tlakovou diferenci na patách stoupacích potrubí. Jsou multifunkční a slouží pro zabezpečení funkce přednastavení, měření, regulaci, uzavírání, napouštění a vypouštění systému vytápění objektu.
Regulátory při standardních provozních podmínkách (tlakových i teplotních) pracují zcela automaticky a není nutné provádět další regulování systému vytápění objektu.

CENTRÁLNÍ REGULACE NA VSTUPECH DO OBJEKTŮ:

Centrální regulace hydraulických poměrů v systému je realizována jako regulace diferenčního tlaku nebo regulace diferenčního tlaku s přepouštěním.
Regulace diferenčního tlaku je provedena pomocí regulátorů diferenčního tlaku. Tyto v případě uzavření většího počtu TRV v objektu a nárůstu diferenčního tlaku automaticky udržují nastavenou tlakovou diferenci na vstupu do objektu.
Regulace diferenčního tlaku s přepouštěním je provedena pomocí přepouštěcích regulátorů. Tyto v případě uzavření většího počtu TRV v objektu a nárůstu diferenčního tlaku přepouští potřebné množství vody a snižují tak tlakovou diferenci.
Centrální regulace diferenčního tlaku je realizována tehdy, když potřebný centrální diferenční tlak pro provoz zařízení nepřekročí hodnotu 0,25 baru.