Společnost Koncept FAST byla vytvořena v roce 1990 týmem odborníků z oblastí:

  • měření a regulace,
  • teplárenství,
  • výpočetní techniky,
  • správy domovního majetku a bytového fondu.

Usnesením Krajského soudu Plzeň pod spisem číslo C 1906 a zápisem do obchodního rejstříku se firma Koncept FAST stává dne 04.07.1992 obchodní společností – právnickou osobou s obchodním označením Koncept FAST s.r.o., se sídlem Krušnohorská 786 – 363 01 Ostrov a IČ: 4535 7811.

Od roku 1993 je Koncept FAST s.r.o. Státním metrologickým střediskem s označením AMS K 36 autorizovaným k provádění oprav, přezkoušení a úředního ověření vodoměrů na teplou užitkovou a studenou vodu dle „Zákona o metrologii“. Následně, v roce 1999, je autorizace rozšířena i na opravy, přezkoušení a ověřování měřičů spotřeby tepla.

Dne 23.07.1999 byla ochranná známka společnosti Koncept FAST s.r.o. zapsána do rejstříku ochranných známek Úřadem průmyslového vlastnictví se sídlem v Praze.

Společnost Koncept FAST s.r.o. vybudovala v průběhu své existence obchodní, montážní a servisní střediska v Ostrově, Ústí nad Labem, Neratovicích, Mělníku, Olomouci a Ostravě.

Obchodní politikou společnosti je vybudovat zázemí silné české firmy s dlouholetou tradicí, která bude nejen oporou svým zaměstnancům, ale zejména pak spolehlivým partnerem svých zákazníků i obchodních partnerů.

Základním kamenem naplnění této politiky je již řada dlouholetých a spokojených zákazníků.

Za tímto účelem společnost pro oblast systému řízení jakosti a environmentálního managementu vydala i vlastní politiku.

.