AKTUALITY

  1. ledna 2021

STŘEDISKO ROZÚČTOVÁNÍ – OSTROV / PRAHA / MĚLNÍK / OLOMOUC / FRÝDEK-MÍSTEK

Dotazy k rozúčtování spotřeby tepla a vody za rok 2020:

Prosíme zasílat Vaše dotazy k rozúčtování, včetně reklamací, písemně emailem na dotazy@konceptfast.cz s uvedením přesné adresy Vašeho bytu a telefonního kontaktu, na který Vás v případě nutnosti budeme kontaktovat.

Nemůžete-li nás kontaktovat emailem, obraťte se na nás telefonicky: pondělí a středa / 13.00 – 15.00 hod / tel. +420 778 422 284

Mimo tyto úřední dny a hodiny se Vám nemůžeme ve věci dotazů k rozúčtování věnovat z důvodu plné vytíženosti operátorek zpracováváním dat. Děkujeme za pochopení

 

  1. října 2020

Úřední hodiny do odvolání zrušeny

Oznamujeme, že na základě protiepidemiologických opatření jsou úřední hodiny na všech pobočkách do odvolání zrušeny. Vstup na pobočky je možný pouze po předchozí telefonické nebo emailové domluvě, a to za dodržení zvýšených hygienických podmínek.

 

  1. září 2017

Systém centrálních odečtů Metra CRS 40

Po důkladném testování, a zejména na základě výborných zkušeností z několika úspěšně realizovaných instalací, nabízíme našim zákazníkům Systém centrálních odečtů Metra CRS 40, který slouží k bezkontaktnímu odečtu dat vysílaných rádiovými indikátory topných nákladů Metra E-ITN 30 a rádiovými moduly pro vodoměry Metra E-RM 30. Tento Systém automatizovaně, tj.  bez zásahu uživatele, neustále sbírá data z jednotlivých měřičů prostřednictvím rádiové sítě, tedy bez nutnosti vstupu do bytů či objektů. Naměřené hodnoty Sytém uchovává ve své databázi, a to až po dobu 13 měsíců.  Odečtená data jsou distribuována Odečty indikatorů topných nákladů a rádiových vodoměrů probíhají tak, aby byla zajištěna data s denní periodicitou. Uživatel se do systému přihlašuje ze svého osobního počitače nebo mobilního zařízení prostřednictvím šifrovaného spojení přes jednoduché webové grafické rozhraní. K automatickému přenosu dat z odečtové sítě může být také využit e-mail. Díky instalaci systému centrálních odečtů mohou spotřebitelé mít informace o spotřebě tepla a vody každý den v roce.  Navíc jakoukoliv chybu nebo i případné ovlivnění měřidel může správce velice rychle odhalit a sjednat bezodkladně efektivní nápravu. Díky tomu dojde i ke snížení množství ovlivnění – obyvatelé rychle zjistí, že jejich neoprávněné zásahy jsou promptně zjištěny a nepřináší jim žádný užitek, pouze nutnost uhradit náklady na uvedení poškozených indikátorů a vodoměrů do bezvadného stavu.

Více informací o produktu zde.

_________________________________________________________________________________

Koncept FAST s.r.o.,  ZAKLÁDAJÍCÍ ČLEN ASOCIACE ROZÚČTOVATELŮ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU, realizuje svoji obchodní politiku formou tzv. programu trvalého zlepšování, který zaměřuje výhradně do činností vedoucích ke zvyšování kvality výrobků a služeb při současné tvorbě přijatelných cen výrobků a služeb.

Spokojenými zákazníky jsou např.:

  • Město Habartov, Náměstí Přátelství 112, 357 09 HABARTOV
  • Městský úřad Mělník, náměstí Míru 1, 276 01 MĚLNÍK
  • SVJ Studentská 2472, 276 01 MĚLNÍK
  • Městská správa domů, s.r.o., Náměstí Svobody 8, 385 01 VIMPERK
  • SBD Cheb, Americká 132/22, 350 02 CHEB
  • SVJ Koželužská 1517-20, 432 01 KADAŇ