Koncept FAST s.r.o., jako odborná specializovaná společnost nabízí Správu bytů a nebytových prostor :

  • zajišťování správy, provozu ,  údržby a oprav domu
  • vedení účetnictví dle platného zákona
  •  správa a evidence databáze předpisů a úhrad
  • zpracování účetních uzávěrek
  • zpracování daňových přiznání
  • vedení mzdového účetnictví

Správa na Mělníku od r. 1999 – firma vyhrála výběrové řízení na správu bytového fondu Města Mělník. V současné době spravujeme cca 1500 bytů v lokalitách: Mělník, Neratovice, Slaný, Byšice. Spravujeme městské byty a nebytové prostory pro Město Mělník, se kterým úzce spolupracujeme při řešení problémů se správou a převody bytů do vlastnictví. Pro Město Mělník jsme zajišťovali deregulaci nájemného dle zákona 107/2006 Sb. a spolupracovali jsme v rámci poradenství s dalšími obecními úřady v okolí Mělníka. Spolupráce s právníkem – možnost reagovat na nový občanský zákoník (změny ve vlastnictví bytů, nájmu bytu), zákon o obchodních korporacích(změny pro  bytová družstva). Spravujeme byty v osobním vlastnictví, družstevní, městské, obecní, domy ve vlastnictví fyzické osoby.Vedeme podvojné účetnictví dle zákona o účetnictví č.563/1991 Sb, ve znění dalších předpisů, vedeme i daňovou evidenci.

Správa bytů: evidence předpisů a plateb, rozúčtování záloh na služby. Pasporty bytů, domu. Přehledy dlužníků, upomínky, uzavírání nájemních smluv, přebírání bytů po ukončení nájmu

Účetnictví: kompletní vedení účetnictví, zajištění proplácení faktur, zpracování daňového přiznání. Vypracování výkazů pro banku pro získání úvěru.

Vedení mzdové agendy, vypracování DPP, pravidelné odvody z mezd

Zajištění revizí, oprav, non stop havarijní služby

Možnost zajištění pravidelného úklidu, právní služby, technický dozor